woud
is de beste
investering.

masker-afn-naast-tekst-1680×1260-boomgrens

woud is interessant voor woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers die oog hebben voor de aarde én voor hun portemonnee. Ze betalen een eerlijke prijs, in ruil voor een schoon geweten en financieel voordeel in de toekomst.

woud
vraagt een
eerlijke prijs.

masker-afn-naast-tekst-1680×1680-bouwtotaal

Ecologische voetafdruk.
woud maakt huizen met een minimale ecologische voetafdruk. Dit in tegenstelling tot de betonnen Bouwbesluit-woningen die nu nog gangbaar zijn. Die hebben een lagere aanvangsinvestering omdat in het product de kosten van opwarming en uitputting van de aarde niet zijn verdisconteerd. Die kosten zijn er wel, maar komen ten laste van de maatschappij. De milieueffecten die deze huizen geven moeten immers weer teniet gedaan worden.

woud
verdient zich
terug.

masker-afn-naast tekst-1680×1680-EPV

Maximale energieprestatie-vergoeding.
Een belangrijk deel van de extra investering in woud wordt terugverdiend: bewoners hebben immers geen stook- en stroomkosten. Voor verhuurders belangrijk: onze huizen komen in aanmerking voor de maximale energieprestatie-vergoeding.

Maar in de toekomstige wereld, waar belasting van het milieu meer en meer wordt afgeprijsd, lonken er meer voordelen. Zo is er geen extra investering meer nodig om onze huizen te verduurzamen. Een huis van woud wekt immers haar eigen energie al op. Een toekomstige renovatie of – onverhoopt – sloop is goedkoper omdat woud geen onbruikbaar afval oplevert, maar grondstof voor nieuwe huizen.

woud,
voor corporaties,
beleggers en
ontwikkelaars.

masker-afb-naast-tekst-1680×1680-locaties

woud past.
De woningen van woud zijn door hun compacte omvang, hun inclusieve ontwerp en de hoge duurzaamheid bijzonder geschikt voor woningcorporaties. Zij voegen met woud woningen toe aan hun portefeuille die passen bij hun doelgroep én die langdurig geen bijzondere investeringen vragen.

Uiteraard gelden deze motieven ook voor duurzame beleggers in vrije sector huurwoningen. In een samenleving waar duurzaam wonen steeds belangrijker wordt is het doordachte concept van woud voor de koopsector aantrekkelijk. Projectontwikkelaars kunnen hun duurzame ambities snel en op overtuigende wijze concreet maken, zonder zelf het wiel uit te vinden.

‘De huizen van woud hebben een eerlijke prijs’.